Tin tức

Hướng dẫn cấu hình (Cài đặt) Gmail gửi SMTP - Mật khẩu ứng dụng Gmail

Hướng dẫn cấu hình (Cài đặt) Gmail gửi SMTP - Mật khẩu ứng dụng Gmail

Đa số website đều có mục gửi mail khi có người liên hệ. Gửi mail khi có đơn hàng mới. Mà không phải Hosting nào cũng cho phép gửi mail thông qua hàm mail php, gửi mail smtp theo tên miền
Xử lý lỗi exim dead but subsys locked

Xử lý lỗi exim dead but subsys locked "dkim_domain" option set for the second time

Cách xử lý lỗi exim dead but subsys locked "dkim_domain" option set for the second time
Socket Là Gì? Hoạt động của Socket Server và Phân loại Socket

Socket Là Gì? Hoạt động của Socket Server và Phân loại Socket

Socket chính là điểm cuối (được gọi là end point) của một liên kết truyền thông 2 chiều giữa 2 chương trình chạy trên môi trường mạng internet.
Thuê DC

Thuê DC

Không cần đầu tư phần cứng Toàn quyền quyết định cấu hình máy chủ Chủ động cài đặt ứng dụng
1 Show 1 - 4 of 4